Fyrhjulingar och säkerhet

Intresset för fyrhjulingar ökar för varje år. Man tror att en av orsakerna till det är att allt fler reser utomlands där de för första gånger hyr en fyrhjuling. Det är dock viktigt att komma ihåg att fyrhjulingen kan innebära en stor skaderisk. Det är viktigt att vara på alerten hela tiden när man kör. kör inte med influensa, då den kan nedsätta din koncentrationsförmåga, och du kan orsaka en allvarlig olycka. Du eller någon i din omgivning kan skadas allvarligt, eller avlida om en olycka går riktigt illa med din fyrhjuling. År 2008 dog 5 personer i Sverige i olyckor med fyrhjuling enligt Vägverket.

Fyrhjuling och orsakade skador

Att köra fyrhjuling är mycket roligt men det gäller att vara försiktig. Att köra fyrhjuling innebär många risker. De välter lätt, och däcken är inte lämpade för körning på en vanlig landsväg. Det är också vanligt att föraren inte använder hjälm, eller är alkoholpåverkad. Enligt statistiken är de vanligaste orsakerna till olyckor med fyrhjuling att föraren är oerfaren, eller har kört under alkoholpåverkan. De vanligaste dödliga olyckorna är avkörningar och omkullkörningar. Vid en avkörning börjar vanligen fordonet sladda, och sedant tappar fordonets förare kontrollen. Det är vanligt att föraren är mycket oerfaren eller kör för första gången. körkort för fyrhjulingar har föreslagits, för att minska dessa olyckor, där oerfarna förare är olycksorsaken. Detta skulle också kunna minska andelen fyrhjulingar som körs av barn och ungdomar. Om det fanns ett körkort, skulle fyrhjulingarnas förare troligen bli duktigare på att hålla sig till trafikreglerna, och också ha större kunskaper om till exempel däckens betydelse. Ofta körs fyrhjulingen på vanlig asfaltsväg, men har däck anpassade för terrängkörning. Detta leder till att fyrhjulingen lätt tappar greppet på asfalten, med en avåkning som följd.

Fyrhjulingen är ett effektivt terrängfordon

Färdas man mycket i skog och mark, kan man inte utesluta att fordonet är ett utmärkt sätt att ta sig fram på. Det går fortare än att gå, och man kan ta sig fram genom lera och vatten utan att bli blöt om fötterna. Man kan dock inte undgå faktumet att antalet olyckor ökar i takt med att antalet fyrhjulingar ökar i Sverige. Det är inte ovanligt att olyckorna blir allvarliga, eller till och med dödliga, då det ofta är hög fart inblandade. Ofta har förarna inte heller använt hjälm eller ryggskydd. Hade detta använts, är det stor chans att många dödsolyckor inte hade behövt bli just det. Det är tyvärr också vanligt att förare av fyrhjulingar kör alkoholpåverkade. Detta är också orsaken till många olyckor. Många förare har kört med en alkohol på mer än 1,2 promille i blodet. Den vanligaste orsaken till olyckor är att fyrhjulingen välter, detta sker ofta under terrängkörning. Det är också vanligt att fyrhjulingen har fel däck för sitt användningsområde. Många av dessa faktorer beror på okunnighet. De skulle många gånger kunnat förhindras, om kunskapen funnits. Kanske genom ett körkort för fyrhjuling?