Skydda din kropp

Teknikens många under har gett oss människor fantastiska fördelar. Otaliga är de maskiner som på något sätt flerfaldigar vår produktivitet och besparar oss hårt fysiskt arbete. Arbete som nöter ner såväl kroppen som psyket. Motorsågar, traktorer, vinschar, lyftkranar och fyrhjulingar är blott en handfull exempel. Vad dessa tekniska hjälpmedel har gemensamt utöver den nytta de gör, är de stora risker som är förknippade med deras användning. Här finns en motsättning, som kräver en genomtänkt avvägning. Är nyttan för användaren tillräckligt stor, för att det ska vara värt risken för olyckor? Ofta beror svaret på den frågan på operatörens utbildning och kunskaper.

Medvetenhet och kunskap ökar säkerheten

Motoriserade maskiner som utvecklar stor kraft krävs för mycket av vikt i vårt moderna samhälle. Hela vårt ekonomiska välstånd har byggts på dem. Men knappast har väl någon undgått att höra talas om alla de hemska olyckor som skett genom hela industrialismen och upp till våra dagar? Idag är måhända industriolyckorna färre, men ute i skog och mark inträffar fortfarande svåra personskador. Årligen sker det flera dödsolyckor med fyrhjulingar, och arbeten med till exempel motorsågar är än idag synnerligen riskfyllda. Dock kan dessa risker stävjas. Med kompetent utbildning kan dessa kraftiga och ibland bångstyriga maskiner tämjas till säkert bruk. Om du funderar på att skaffa en fyrhjuling, eller motorsåg, bör du kolla upp säkerhetskurser i din närhet.

Även utrustningen är en viktig komponent

Att bära hjälm när man kör fyrhjuling bör vara lika självklart som när man kör motorcykel. Därtill bör föraren av en fyrhjuling överväga fler av motorcyklistens kroppsskydd. Viss kör man stabilare med fyra hjul, men särskilt i terräng kan olyckan snabbt vara framme, och ekipaget slå runt. Speciella skyddskläder finns till fler maskiner än motorfordon. Du som arbetar med motorsåg kan exempelvis skaffa dig särskilda skyddsbyxor, som står emot sågens framfart om du skulle slinta och träffa benet med den. Utan sådant motstånd är de flesta motor- och röjsågar kapabla att amputera ett lår på ett ögonblick. Lägg därtill en kraftig hjälm som skyddar mot fallande grenar och annat, så har du verkligen förbättrat dina utsikter vid en olycka!