Vilka regler gäller för fyrhjulingar?

En fyrhjuling är ett kul fordon som gör det enkelt att ta sig fram överallt. I likhet med alla andra motorfordon finns det dock regler som ser till att allt sköts på ett korrekt sätt. Fyrhjulingar kan komma upp i höga hastigheter och regelverket finns där för att se till att varken människor eller egendom kommer till skada. Ett brott mot regelverket kan innebära höga bötessummor – eller ännu värre straff – vilket gör att det lönar sig att läsa på innan du sätter dig på fyrhjulingen. Reglerna skiljer sig beroende på vilken kategori som fyrhjulingen har registrerats i.

Fyrhjulingar är vanliga att använda i exempelvis skogsarbete. Eftersom det är enkelt att koppla på ett släp efter fyrhjulingen gör det att den är en utmärkt kompanjon som underlättar arbetet tack vare sin slitstyrka. Terrängfyrhjulingen får dock inte framföras på vilka vägar som helst. Om du kör på en enskild väg får du inte köra snabbare än 20 kilometer i timmen. En terrängfyrhjuling får inte heller köras på allmän väg, men det är tillåtet att korsa den om du till exempel behöver ta dig från ett skogsparti till ett annat.

Dirt spinning of the ATV quad bike wheels

Om fyrhjulingen har registrerats som moped gäller andra regler. I Sverige finns det en klassificering av mopeder som innehåller två klasser – klass I och II. En fyrhjuling måste klassificeras som klass I, vilket gör att det finns ett krav på ett särskilt mopedkörkort. Det innebär också en hastighetsbegränsning på 45 kilometer i timmen. Fördelen är att fyrhjulingen får köras på allmän väg – precis som en vanlig moped – så länge du håller dig inom hastighetsgränsen.

Vissa fyrhjulingar är anpassade för barn och når aldrig upp i några högre hastigheter. Om fyrhjulingen är så pass liten att den saknar förbränningsmotor kan den registreras som lekfordon. Då slipper du betala försäkring och den får användas av barn i alla åldrar. Hastighetsgränsen ligger på 6 kilometer i timmen. Om fyrhjulingen däremot har en förbränningsmotor får den inte ingå i lekfordonsklassen, vilket innebär att den måste registreras på något annat sätt. Om du vill prova på andra fartfyllda aktiviteter kan du gå på gokart stockholm.