Fyrhjulingskörkort

Det är inte bara att tuta och köra utan precis som för andra fordon finns det regler för fyrhjulingar att förhålla sig till. Reglerna skiljer sig också åt mellan olika fyrhjulingar beroende på vilken fordonstyp det rör sig om. Till fyrhjulingar räknas fordon som föraren sitter med benen på var sin sida om. Fyrhjulingar kan vara registrerade som olika fordonsslag: terränghjuling, motorcykel, moped, traktor eller motorredskap. För alla dessa fordonsslag utom motorredskap gäller att föraren ska använda hjälm. Mindre fyrhjulingar som klassas som lekfordon behöver inte registrerats men oregistrerade fyrhjulingar får inte vistas i terräng eller på väg utan bara inom inhägnat område.

Motsvarigheten till körkort

Alla har vi olika fritidsintressen: vissa människor föredrar en lugnare tillvaro som exempelvis i ett uterum för att vila ut sig, medan andra är mer adrenalinstinna.Four_wheeler För den som gillar fart och fläkt är en fyrhjulningskörning en mer logisk aktivitet. Du behöver inget körkort för att få köra terränghjuling men däremot krävs ett speciellt förarbevis. De som har ett körkort eller traktorkort som utfärdades före millenieskiftet är undantagna från kravet om förarbevis. Kriterierna för att få ett förarbevis för terränghjuling liknar kriterierna för att få körkort men skiljer sig åt på vissa punkter. För detta förarbevis är det 16-årsgräns och inte 18-årsgräns. Du måste ha genomfört en utbildning hos godkänd utbildare och också genomfört ett godkänt kunskapsprov. Det finns inget krav på genomfört körprov. Avklarat kunskapsprov kommer att rapporteras till Transportstyrelsen, som i sin tur skickar hem ansökningsblankett för förarbevis. Förutom avgiften för förarbeviset måste du också skaffa ett foto till det hos fotograf som tar ID-foton.

Dödsolyckor med fyrhjulingar ökar

Fyrhjulingarna blir allt mer populära och i och med det ökar tyvärr också antalet onödiga olyckor med fyrhjulingar inblandade. Ibland vill det sig till och med så illa att människor, såväl barn som vuxna, omkommer i fyrhjulingsolyckor. En stor del av de som skadas är minderåriga barn. Anledningen till den höga olycksrisken tros vara att fyrhjulingar ofta ses som leksaker, vilket de absolut inte är! Dessa fordon tillåts ofta att köras av underåriga, vilket inte bara är olagligt utan direkt livsfarligt. Framför allt är det de olyckor med så kallade terränghjulingarna, som är tänkta att fungera som arbetsredskap inom skogs- och jordbruk, som ökar. Fyrhjulingar är på grund av sin höga tyngdpunkt inte lika stabila som andra fordon och välter därför ganska lätt. Trafikverkets statistik visar att cirka 70 procent av alla fordon involverade i dödsolyckor på landets vägar mellan 2001 och 2012 var just fyrhjulingar. Den visar också att i ungefär 70 procent av dödsfallen med fyrhjulingar hade fyrhjulingen vält.